OPSIS certifierat enligt nya ISO-standarder

2017-07-14

 

OPSIS certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Vi är nu certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. 

Vid den senaste revisionen av vårt ledningssystem blev vi certifierade enligt de nya standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. 

Vid samma revisionstillfälle blev vårt arbetsmiljösystem omcertifierat enligt OHSAS 18001 för ytterligare tre år. 

Certifikaten finns här >>

Nyhetsarkiv