Mätstationer


Med mätning av luftkvalitet menas gasanalys av representativ luft i stadsmiljö, i industriell miljö och i landsbygdsområden. Dessa gasmätningar, som även kan kombineras med bakgrundsmätning, används för att fastställa hur mycket föroreningar människor exponeras för. 

Baserat på DOAS-tekniken (Differential Optical Absorption Spectroscopy) kan OPSIS gasanalyssystem mäta flera gaser i en mätsträcka. Ett system kan konfigureras så att det mäter alla relevanta gaser, t.ex. NO, NO2, SO2, O3, bensen, toluen, xylen, formaldehyd, NH3.

Gasanalys med OPSIS

 • Ett system kan mäta flera gaser över flera mätsträckor
 • Hög tillgänglighet av data
 • Kostnadseffektiv (beröringsfri teknik)
 • Hög prestanda på mätning av criteria pollutants
 • Data som representerar hela mätsträckan
 • Kalibrering av gas endast en gång om året
 • Långt underhållsintervall
 • Certifierad av MCERTS, TÜV, U.S. EPA, Chinese EPA etc.
   

Så här fungerar OPSIS gasanalyssystemKontakta oss för mer information om våra totallösningar för mätstationer. 


Vill du veta mer om våra totallösningar för mätstationer?

Kontakta oss

Filmer

 • OPSIS BOO-koncept

  Läs mer »
 • Lättillgänglig mätdata

  Läs mer »

Dokument