Glastillverkning

Med de höga rökgastemperaturerna vid glastillverkning kan det vara svårt att mäta emissioner för gasanalys och processkontroll. 

OPSIS DOAS-system, som bygger på en beröringsfri metod med en optisk mätsträcka som mäter genom kanalen, är utvecklat för att klara dessa höga temperaturer. I OPSIS DOAS-system ingår en analysator som mäter emissioner med hög noggrannhet, snabba svarstider och som har lågt underhållsintervall.  

Ett OPSIS-system kan mäta alla relevanta gaskomponenter, som NOX, SO2, CO, CO2, H2O, O2 med flera gaser.

Gasanalys med OPSIS

Så här fungerar ett OPSIS gasanalyssystemVill du veta mer om gasmätning i glastillverkningsindustrin?

Kontakta oss

Filmer

  • Lättillgänglig mätdata

    Läs mer »
  • Årlig kalibrering

    Läs mer »