Syremätning

OPSIS tillhandahåller en rad olika lösningar för att mäta emissioner från marina fartygsmotorer. En tillämpning är att mäta i inerta gasgeneratorer (IGG) på fartyg för att kontrollera kvaliteten på kvävet.
OPSIS tillförlitliga system levererar mätvärden kontinuerligt och presenterar dem i realtid till kontrollsystemet.

Vi har stor erfarenhet av O2-mätning i marina applikationer. Vill du veta mer?

Kontakta oss

Filmer

  • Lättillgänglig mätdata

    Läs mer »