Bensenmätning

Från och med januari 2018 måste raffinaderier i USA börja mäta flyktiga utsläpp av bensen med hjälp av fence-line-system, enligt nya direktiv från amerikanska naturvårdsverket (EPA).  

OPSIS tillhandahåller raffinaderier och andra industrier med ett precist och pålitligt mätinstrument för att mäta emissioner.

Läs mer om bensenmättning >>

Other versions: