Real Driving Emissions

Utsläpp från bilar som drivs av fossila bränslen är för höga och tidigare testmetoder har inte kunnat återge de korrekta utsläppsvärdena till fullo. Detta för att laboratorietester inte har kunnat efterlikna de verkliga körförhållandena. Men nu finns det en lösning. OPSIS erbjuder mätning av bilutsläpp med vår senaste uppfinning - RD100 Real Driving Emissions mätsystem. Detta system, som installeras direkt på fordonet, mäter utsläppen i realtid. Titta på videon och ta reda på hur.

Läs mer om Real Driving Emissions-mätning >>

Kontakta oss för mer information >>

Other versions: