Marina mätningar med M800

System M800 mäter SO2, CO2 och andra relevanta gaser ifrån fartygsmotorer där endast en analysator kan övervaka upp till tio skorstenar. Systemet kräver mycket lite underhåll och behöver bara kalibreras en gång per år.

Kontakta oss för mer information >>

Läs mer om den marina applikationen >>

Läs mer om M800 >>

Other versions: