Cross-stack UV- & FTIR-DOAS-system

Ett system kan konfigureras för att mäta koncentrationer av NO, NO2, SO2, O3, H2S, NH3, CO, CO2, HF, H2O, CH4, Hg, HCl, Cl2, ClO2, CS2, fenol, formaldehyd och många andra gasföreningar.

Ett grundläggande system innehåller en analysator, ett sändar-/mottagarpar och en optisk fiberkabel.

Systemet är testat och godkänt av TÜV och MCERTS i enlighet med EN 15267, samt av en rad andra internationella testinstitut.

OPSIS Cross-stack System

OPSIS CEM-system kan mäta ett flertal emissions- och processgaser i realtid, "in-situ" och "cross stack" d.v.s. på plats i gaskanalen utan att extrahera gasen. Genom att använda DOAS-teknik (differentiell optisk absorptionsspektroskopi) blir systemen beröringsfria och får snabba svarstider. 

Other versions: