Glastillverkning

Med de höga rökgastemperaturerna vid glastillverkning kan det vara svårt att mäta emissioner för gasanalys och processkontroll. 

OPSIS DOAS-system, som bygger på en beröringsfri metod med en optisk mätsträcka som mäter genom kanalen, är utvecklat för att klara dessa höga temperaturer. I OPSIS DOAS-system ingår en analysator som mäter emissioner med hög noggrannhet, snabba svarstider och som har lågt underhållsintervall.  

Ett OPSIS-system kan mäta alla relevanta gaskomponenter, som NOX, SO2, CO, CO2, H2O, O2 med flera gaser.

Gasanalys med OPSIS

Så här fungerar ett OPSIS gasanalyssystemRichard är en av våra experter. Behöver du mer information om gasmätning vid glastillverkning?

Kontakta oss

Filmer

 • Årlig kalibrering

  Läs mer »
 • System 400 - Ett system, tre lösningar - Fast Loop

  Läs mer »
 • System 400 - Ett system, tre lösningar - Cross-stack

  Läs mer »
 • System 400 - Ett system, tre lösningar

  Läs mer »
 • System 400 - Ett system, tre lösningar - HWE

  Läs mer »