Konstgödningsproduktion

Processkontroll och emissionsmätning i en konstgödningsfabrik kan vara svårt på grund av de höga koncentrationerna av HF. Att använda ett extraktivt system i en sådan miljö skulle kräva mycket underhåll.

OPSIS DOAS-system är annorlunda och ger konstgödningsproducenten en noggrann analysator med stor noggrannhet, snabba svarstider och lågt underhållsintervall. OPSIS DOAS-system bygger på en beröringsfri metod med en optisk mätsträcka som mäter genom kanalen. 

Det optiska ljuset transporteras genom en optisk fiber till analysatorn och en analysator kan användas för att mäta flera mätsträckor.

Ett enda OPSIS-system mäter alla relevanta gaskomponenter som t.ex. NH3, NOx, HF med flera. 

Gasanalys med OPSIS

 • Kombinerar fördelarna med UV DOAS/FTIR DOAS med TDL-teknik
 • Bäst prestanda enligt QAL 1-certifiering
 • Längst kalibreringsintervall enligt QAL 1-certifiering
 • Ingen sampling behövs, beröringsfritt mätsystem
 • Långt underhållsintervall
 • Låg energiförbrukning
 • Kalibrering av gas endast en gång om året
 • Internationellt godkänd
 • Tusentals system installerade världen över
 • Service sker av vår kompetenta serviceorganisation

  Så här fungerar OPSIS gasanalyssystem
   Jörgen är en av våra experter. Vill du veta mer om gasmätning i en konstgödningsfabrik? 

Kontakta oss

Filmer

 • Årlig kalibrering

  Läs mer »
 • System 400 - Ett system, tre lösningar - Fast Loop

  Läs mer »
 • System 400 - Ett system, tre lösningar - Cross-stack

  Läs mer »
 • System 400 - Ett system, tre lösningar

  Läs mer »
 • System 400 - Ett system, tre lösningar - HWE

  Läs mer »