Real Driving Emissions

Det finns många bilar som skapar miljöproblem på många platser i världen. Utsläppen från fordon som drivs av fossila bränslen är för höga och tidigare testmetoder har inte gett hela bilden.

Tester av fordonsutsläpp har hittills gjorts inomhus, i laboratorier, och speglar inte verkligheten eftersom de inte tar hänsyn till de verkliga förhållandena vid körning. Därför har vi utvecklat ett mätsystem som enklare kan mäta utsläppen på ett korrekt sätt i verklig miljö. Baserat på DOAS-tekniken mäter OPSIS RDE-system utsläpp från fordon under körning. Reultaten används för att vidta rätt åtgärder.

Ulf är en av våra experter på Real Driving Emissions. Han berättar gärna mer.

Kontakta oss

Filmer

  • Real Driving Emissions

    Läs mer »