Flygplatsmätningar

Mätning av luftkvaliteten på flygplatser är en utmaning. Platsen för mätningen måste vara representativ för bakgrundsnivåerna och oberoende av förändringar i den lokala trafiken. Ett stort antal gasformiga komponenter behöver mätas med hög noggrannhet och hög tillgänglighet.

OPSIS DOAS-system är ett system med snabb responstid, som erbjuder hög tillgänglighet till en låg kostnad. Effekten av flygplans start och landning kan lätt följas on-line. OPSIS gasanalyssystem kan även mäta emissioner från andra källor på flygplatsen. 

Alla relevanta gaser kan mätas med ett system, t.ex. kväveoxid NOx, svaveldioxid SO2, ozon O3, bensen, toluen, formaldehyd, 1,2,4-trimetylbensen och ammoniak NH3

  Gasanalys med OPSIS

  • Hög tillgänglighet av data
  • Kostnadseffektiv (beröringsfri teknik med optisk mätsträcka)
  • Direkt mätning av kväveoxid och specifika kolväten
  • Data som representerar hela mätsträckan.
  • Kalibrering av gas endast en gång om året
  • Låg energiförbrukning
  • Långt underhållsintervall
  • Certifierad av MCERTS, TÜV, U.S. EPA, Chinese EPA etc.

  Så här fungerar OPSIS gasanalyssystem

      

   

  Kontakta oss för att få den senaste infomationen om mätning av luftkvalitet på flygplatser.


  Anders är en av våra experter. Vill du veta mer?

  Kontakta oss

  Filmer

  • Luftkvalitetsmätning med OPSIS DOAS

   Läs mer »
  • Enviro Technology presenterar OPSIS DOAS i Swansea

   Läs mer »
  • OPSIS Data Services

   Läs mer »

  Dokument