Mätning i trafiktunnlar

Trafiktunnlar måste förses med ventilation för att hålla halten av luftföroreningar under gällande gränsvärden. När föroreningsnivåerna når ett förinställt värde ska fläktarna startas och köras till föroreningsnivåerna sjunker.

I många tunnlar är kväveoxid (NO2) den parameter som styr ventilationen. NO2 är den parameter som först överskrider luftkvalitetsstandaderna. Att mäta NO2 i en trafiktunnel är en utmaning på grund av den svåra miljön och krav på exakta mätresultat mot det förinställda värdet.  

OPSIS DOAS-system erbjuder gasanalys med hög nogrannhet, och lågt underhållsintervall. Förutom NO2 kan andra relevanta gaser mätas, som NO, bensen och formaldehyd.

Gasanalys med OPSIS

 • Mätning av NO2 med hög precision
 • Långt underhållsintervall
 • Kostnadseffektiv (beröringsfri teknik med öppen mätsträcka) 
 • Kalibrering av gas endast en gång om året
 • Låg energiförbrukning
 • Internationellt testad och godkänd
 • Tusentals system installerade världen över
 • Service utförs av vårt kompetenta nätverk av servicetekniker

Så här fungerar OPSIS gasanalyssystemKontakta oss för mer information om mätning i trafiktunnlar.


Anders är en av våra experter. Vill du veta mer om mätning i trafiktunnlar?

Kontakta oss

Filmer

 • Luftkvalitetsmätning med OPSIS DOAS

  Läs mer »
 • Enviro Technology presenterar OPSIS DOAS i Swansea

  Läs mer »

Dokument