CO2-avskiljning

Processkontrollen av en anläggning för CO2-avskiljning kräver god och pålitlig detektion av NH3 och Co2 i gasfas.
NH3-mätning är en utmaning på grund av den korrosiva miljön och höga koncentrationen av NH3. Mätningen behöver utföras på flera platser i processen och transporten av provet är svårt att genomföra. Ett stort dynamiskt område krävs eftersom NH3-koncentrationen kan variera mellan 15 vol % och några mg/m3

OPSIS DOAS-system är annorlunda och tillhandahåller anläggningar för CO2-avskiljning en noggrann analysator som kräver minimalt med underhåll vid drift. OPSIS DOAS-system bygger på en beröringsfri metod med en optisk mätsträcka som mäter genom kanalen. Det optiska ljuset leds i en optisk fiber till analysatorn, en analysator kan användas för flera mätsträckor.
 

Utöver mätningen av NH3 och CO2 kan en analysator mäta flera andra gaser.

Features

 • Ingen sampling krävs, beröringsfritt mätsystem
 • Fungerar med minimalt med underhåll
 • Bästa prestanda enligt QAL 1-certifiering
 • Längsta kalibreringsintervallet enligt QAL1-certifiering
 • Låg energiförbrukning
 • Kalibrering av gas sker en gång per år
 • Internationellt godkänd
 • Tusentals system installerade världen över
 • Service utförs av ett kompetent servicenätverk

SystemöversiktRichard berättar gärna mer om gasmätning i CO2-avskiljningsanläggningar. 

Kontakta oss

Filmer

 • Fence-line-mätning av flyktiga emissioner

  Läs mer »
 • Lättillgänglig mätdata

  Läs mer »
 • Årlig kalibrering

  Läs mer »