Syremätning

OPSIS Ex-klassade mätutrustning för Zone 1 och 2 möter kraven för mätning i miljöer med höga halter av korrosiva gaser. 

OPSIS har två mättekniska lösningar i produktportföljen för att mäta syre - ett mätsystem baserat på TDL-metoden (Tuneable Laser Diode) för svåra miljöer och en syremätare baserad på zirconium oxide-tekniken. Den mest lämpade mätmetoden används för det aktuella tillämpningsområdet.

Vill du veta mer om OPSIS olika lösningar för syremätning?

Kontakta oss