DX100 – Långtidsprovtagning av dioxiner och CO2-emissioner

Dioxiner är en grupp lösliga substanser som finns i fett och som kan vara svåra att bryta ner. Vissa av dem är t.o.m. en av de giftigaste vi vet om.

Att mäta koncentrationen av dioxiner är inte bara grundläggande, utan det finns även lagar och regler på det i många delar av världen.

OPSIS DX100 är ett robust system som är baserad på pålitliga och testade tekniker. Med detta system är det lätt att möta lagkrav.

OPSIS DX100 är ett robust mätsystem för långtidsprovtagning som är baserat på tillförlitliga och beprövade tekniker. Systemet är det perfekta första steget för att övervaka emissioner av dioxiner, furaner och dioxinlika PCB och för att mäta andelen fossila halter i olika bränsle genom CO2-provtagning för kol-14-analys.

Lär dig mer om OPSIS-mätsystem för CEM-applikationer >>

Kontakta OPSIS för mer information om DX100 >>

Other versions: