DL256 datalogger

OPSIS Data LoggerOPSIS datalogger-system är utvecklat för insamling av mätdata. Dataloggern kan hantera både analoga och digital in- och utsignaler liksom seriell kommunikation.

DL256-hårdvaran är moduluppbyggd. Det är därför enkelt att konfigurera systemet för att hantera ett  brett spektrum av krav. Systemet kan också uppgraderas efter hand som nya behov uppstår.

DL256 kan anpassas till så gott som alla behov av datainsamling som hantering av statussignaler, automatisk kalibrering etc. Kommunikationsmjukvara för fjärrstyrning via seriell förbindelse är inkluderad.

Data från dataloggern kan överföras till OPSIS EnviMan-system för luftkvalitetshantering. Tillsammans bildar de en komplett enhet för datainsamling och datahantering i nätverk för övervakning av luftkvalitet. 

Vill du veta mer om OPSIS datalogger DL256 ?

Kontakta oss

Dokument