Meteorologiska stationer

OPSIS tillhandahåller en rad meteorologiska mätinstrument för mätning av: 

Vindparametrar: propeller och ultraljudssensorer (2-3 axliga)
Temperatur
Solstrålning
Nederbörd
Atmosfärstryck
FuktighetVill du veta mer om de meteorologiska instrument vi erbjuder?
Kontakta oss

Dokument