Tillbehör (AQM)

OPSIS tillhandahåller ett brett utbud av tillbehör till mätsystemen för luftkvalitet.

Kalibreringsutrustning

OPSIS Calibration BenchOPSIS erbjuder kalibreringsutrustning för användning tillsammans med mätsystemen för mätning av luftkvalitet. Utrustningen består av en kalibreringsbänk, modell CB100, som bas. Den används tillsammans med en extern ljuskälla och en RE060-mottagare i vardera ände av bänken.

Kalibrering sker genom att föra in en eller flera fönsterförsedda celler i ljussträckan längs med kalibreringsbänken. Kalibreringsgas flödas genom cellerna. Varierande cellängder möjliggör ett flexibelt val av kalibreringsförfarande som passar respektive mätsystem och de gasföreningar som det ska mäta.
OPSIS Multiplexer

Multiplexrar

En multiplexer används när ett OPSIS-system har mer än en mätsträcka. Multiplexern möjliggör hantering av flera mätsträckor, där gasanalysatorn automatiskt och i tur och ordning utför mätningar längs varje mätsträcka. Flera modeller är tillgängliga och kan väljas beroende på antalet anslutningar som behövs.

OPSIS WS515 Wind Sensor

Givare

OPSIS tillhandahåller ett brett utbud av givare till olika användningsområden, såsom mätning av vindhastighet, vindriktning, temperatur, fuktighet, global strålning och nederbörd. Givarna kan enkelt anslutas till OPSIS mätsystem genom OPSIS hård- och mjukvara för datainsamling.

Ozonkalibrator

OPSIS Ozone CalibratorOPSIS ozonkalibrator, modell OC500, används för att kalibrera ozonmätning på OPSIS mätstationer. Kalibratorn genererar en väldefinierad ozonkoncentration som väljs av användaren utifrån kaliberingsscenario. Kalibratorn är utvecklad för att kunna generera mycket höga ozonhalter, tillräckliga för att utföra i stort sett vilka noggrannhetskontroller och precisionstester som helst.

Mäthus

OPSIS System ShelterOPSIS mäthus (containrar) ger optimal driftmiljö för mätutrustningen. De är utvecklade för att fungera väl med OPSIS utrustning för mätning av luftkvalitet och kan användas exempelvis vid mätning i trafikerade miljöer och av utsläpp från industrianläggningar. Det finns flera olika containermodeller tillgängliga där  valet beror på användningsområde och på omfattningen av mätutrustningen som skall skyddas.


Vill du veta mer om OPSIS mättillbehör?

Kontakta oss

Dokument