Open-path UV & FTIR DOAS-System

OPSIS Open-path SystemOPSIS AQM-system kan mäta koncentrationer av ett flertal gaser i realtid längs en öppen mätsträcka. Genom att använda DOAS-teknik (Differential Optical Absorption Spectroscopy) blir systemet beröringsfritt och har mycket snabb responstid.

Systemet kan konfigureras att mäta koncentrationen av t.ex. NO, NO2, SO2, O3, BTX, NH3, CO, CO2, HF, H2O, CH4, Hg, HCl och andra typer av gasföreningar.

Ett grundläggande system innehåller en analysator, ett sändar-/mottagarpar och en optisk fiberkabel.

Systemet är testat och godkänt av amerikanska EPA, kinesiska EPA, TÜV och flera andra internationella testinstitut.


Vill du veta mer om OPSIS DOAS-system för luftkvalitetsmätning?

Kontakta oss

Filmer

 • OPSIS Mättjänst

  Läs mer »
 • Fence-line-mätning av flyktiga emissioner

  Läs mer »
 • Luftkvalitetsmätning med OPSIS DOAS

  Läs mer »
 • Bensenmätning

  Läs mer »
 • Enviro Technology presenterar OPSIS DOAS i Swansea

  Läs mer »

Dokument