Open-path UV & FTIR DOAS-System

OPSIS Open-path SystemOPSIS AQM-system kan mäta koncentrationer av ett flertal gaser i realtid längs en öppen mätsträcka. Genom att använda DOAS-teknik (Differential Optical Absorption Spectroscopy) blir systemet beröringsfritt och har mycket snabb responstid.

Systemet kan konfigureras att mäta koncentrationen av t.ex. NO, NO2, SO2, O3, BTX, NH3, CO, CO2, HF, H2O, CH4, Hg, HCl och andra typer av gasföreningar.

Ett grundläggande system innehåller en analysator, ett sändar-/mottagarpar och en optisk fiberkabel.

Systemet är testat och godkänt av amerikanska EPA, kinesiska EPA, TÜV och flera andra internationella testinstitut.


Vill du veta mer om OPSIS DOAS-system för luftkvalitetsmätning?

Kontakta oss

Filmer

 • OPSIS BOO-koncept

  Läs mer »
 • Fence-line-mätning av flyktiga emissioner

  Läs mer »
 • Lättillgänglig mätdata

  Läs mer »
 • Bensenmätning

  Läs mer »

Dokument