Cross-stack UV- & FTIR-DOAS-system

OPSIS Cross-stack System

OPSIS CEM-system kan mäta ett flertal emissions- och processgaser i realtid, "in-situ" och "cross stack" d.v.s. på plats i gaskanalen utan att extrahera gasen. Genom att använda DOAS-teknik (differentiell optisk absorptionsspektroskopi) blir systemen beröringsfria och får snabba svarstider. 

Ett system kan konfigureras för att mäta koncentrationer av NO, NO2, SO2, O3, H2S, NH3, CO, CO2, HF, H2O, CH4, Hg, HCl, Cl2, ClO2, CS2, fenol, formaldehyd och många andra gasföreningar.

Ett grundläggande system innehåller en analysator, ett sändar-/mottagarpar och en optisk fiberkabel.

Systemet är testat och godkänt av TÜV och MCERTS i enlighet med EN 15267, samt av en rad andra internationella testinstitut.

Vill du veta mer om OPSIS "cross-stack" mätsystem?

Kontakta oss

Cases

  • Kemira Chemicals

    Krav från myndigheterna ledde den svenska kemiproducenten Kemira Chemicals att installera sitt första OPSIS-system 1988. Genom åren har de installerat ytterligare fem övervakningsvägar för mätning av SO2 och NOx.

    “Systemen fortsätter bara att köra…”

    Läs hela caset här »

Filmer

Dokument