Produkter CEM/Process

OPSIS har en komplett produktportfölj för mätning av gaser i olika tillämpningar inom kontinuerlig emissionsmätning (CEM) och processindustri. Förutom DOAS-produkter erbjuder OPSIS exempelvis TDL-system, syreanalysatorer, kvicksilveranalysatorer, produkter för mätning av utsläpp från marina motorer och instrument för mätning i EEx-klassade zoner.

I portföljen finns också flexibel och kostnadseffektiv mjukvara för hantering och presentation av data.