System for EEx Zone 1 Installations

 
OPSIS EEx Classed System

ER060L-EEx sändar-/mottagarpar är utvecklat för att tillsammans med OPSIS LD500 laserdiodanalysator för gasmätningar i zon 1- och 2-explosionsklassade områden.

Ljussändaren skapar en mätsträcka genom den gaskanal eller annan plats där mätningen skall utföras. Mottagaren registrerar ljusspektrat och för informationen vidare till analysatorn.Vill du veta mer om OPSIS EEx-klassade produkter?

Kontakta oss

Filmer

Dokument