Utspätdningsanalysatorer

OPSIS Compact Analysers

OPSIS erbjuder alternativa analysatorpaket för mätning av NOx och SOi många olika tillämpningar för mätning av emissionsgaser.

NOx-analysator - Kemiluminiscensteknik

OPSIS NOX-analysator är ett väl beprövat kemiluminiscens-instrument med integrerad utspädande extraktionssond. Kombinationen blir en kostnadseffektiv lösning för att mäta NOx-halter.

Instrumentet är speciellt utvecklat för kontinuerlig emissionsmätning och för processtyrning av DENOX-system. Analysatorn fungerar även väl för mätning av utsläpp från dieselmotorer.

SO2-analysator - UV-fluorescensteknik

OPSIS SO2-analysator är ett UV-fluorescens-instrument med integrerad utspädande extraktionssond. SO2-analysatorn är speciellt utvecklad för kontinuerlig emissionsmätning och för processstyrning.

Analysatorerna är kompletta, fullt integrerade mätsystem, konfigurerade och testade enligt de krav som finns för respektive användningsområde. De användarvänliga analysatorerna är även enkla att installera.

Vill du veta mer om OPSIS utspädningsanalysatorer?

Kontakta oss