MCERTS, UK

Kontinuerlig emissionsmätning

Samtliga OPSIS CEM-system är godkända enligt EN15267.

UV- och FTIR DOAS-systemen är godkända för: 

Parameter/Rapport nr

SO2   Sira MC 020011/07
NO2   Sira MC 020011/07
NH3   Sira MC 020011/07
NO   Sira MC 020011/07
Formaldehyd   Sira MC 020011/07

Fenol   Sira MC 020011/07
H2O   Sira MC 020011/07
CO   Sira MC 020011/07
HCl   Sira MC 020011/07
HF   Sira MC 020011/07
Hg   Sira MC 120201/00

OPSIS O2000 syreanalysator är godkänd för:

Parameter/Rapport nr

O2   Sira MC 020012/05

Luftkvalitetsmätning

OPSIS AQM DOAS-system 

är godkänt för:

Parameter/Rapport nr

Bensen   Sira MC 040048/01
O3   Sira MC 040048/01
NO2   Sira MC 040048/01
SO2   Sira MC 040048/01

Partikelmätning 

OPSIS SM200 

kombinerade partikelinsamlare och mätare är godkänd för:

Parameter/Rapport

PM10   Sira MC 070109/00

PM2.5  Sira MC 070109/00