Tjänster

OPSIS tillhandahåller kompletta tjänster för mätning av luftkvalitet och kontinuerlig emissionsmätning. Vi tillhandahåller även mjukvarurelaterade tjänster och tjänster så som kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning, övervakning av mätdata, AQM-koncept, framtagning av emissionsdatabaser, disperisionsmodellering och studier av miljöpåverkan.