OPSIS mättjänst (BOO – Build Own Operate)Luften vi andas är livsavgörande och det är därför viktigt att övervaka och styra luftkvaliteten. Att äga och driva mätstationer kan dock vara komplicerat och kräver resurser, kompetens och utrustning för att försäkra sig om korrekt mätdata. 

OPSIS erbjuder en pålitlig och precis helhetslösning för att mäta luftkvalitet. Den ger mätdata av hög kvalitet och med hög tillgänglighet.

Med OPSIS mättjänst kan kunden fokusera på att använda data. OPSIS installerar systemet enligt kundens krav och specifikationer och levererar kvalitetssäkrad och validerad mätdata 24 timmar om dygnet, varje dag under hela året.

OPSIS personal är välutbildad och har lång erfarenhet av att driva system för gasmätning och för styrning luftkvalitet. All denna kunskap är inkluderad i OPSIS mättjänst BOO.

Detta ingår i BOO 

  • Fast pris som innefattar drift, service och underhåll
  • Reservdelar
  • Inga dolda kostnader
  • Ackrediterad kalibrering i enlighet med ISO17025
  • Garanterad datatillgänglighet >90%
  • Rapportering
  • Data tillgänglig via OPSIS EnviMan Cloud (OEMC)

Schematisk bild av dataflödet vid mätning av PM10-och NO2.