Projektledning av luftkvalitetsmätningOPSIS har bred erfarenhet när det gäller att agera projektledare i olika projekt som rör mätning av luftkvalitet, både när det gäller kommersiella och biståndsfinansierade projekt.

Vi berättar gärna hur vi kan driva ert luftkvalitetsprojekt mot framgångsrik uppstart och stabil drift under många år. Referenser lämnas på begäran. Kontakta oss!