OPSIS EnviMan CloudAtt hantera en datorserver kan vara både komplicerat och dyrt. Med OPSIS EnviMan Cloud kan sådan och annan datahantering flyttas utanför kundens IT-avdelning. Kunderna kan logga in via internet och få tillgång till data och beräkningar. Vi tar hand av IT-infrastrukturen, uppdateringar etc. Kunden kan fokusera på att använda sin data. 

Hantering av mätdata kan vara tidskrävande och dyrt på grund av underhåll av dataservrar, lagringsutrymme, brandväggar, säkerhetskopiering etc. OPSIS EnviMan Cloud (OEMC) erbjuder ett enkelt sätt att få tillgång till, skydda, analysera och lagra data utan att behöva tänka på underhåll eller mjuk- eller hårdvaruuppgraderingar. I stället kan kunden fokusera enbart på mätdatan.

Med OPSIS EnviMan Cloud överförs data från mätstationen till OPSIS EnviMan Cloud genom WT256 Web Transfer. Datan valideras och lagras på OPSIS dataservrar inom OPSIS EnviMan Cloud. Kunder får tillgång till data genom filöverföring från OPSIS EnviMan Cloud.

Data hanteras i OPSIS EnviMan Cloud genom samma EnviMan-mjukvaror som också kan licensieras till kunden. Fördefinierade grafer och rapporter kan skapas i OPSIS EnviMan Cloud och sedan levereras till kunden.

4 skäl att välja OPSIS Enviman Cloud

  • Dataöverföringskostnader minimeras genom användning av Internet
  • Tillgång till data erhålls genom vanliga webbläsare
  • Rapporter och grafer skapas i OEMC, färdiga att importeras till presentationer eller hemsidor
  • Tillgänglig mot årlig serviceavgift, inga dyrbara initiala investeringar krävs