Luftkvalitetsmätning med OPSIS DOAS

Luften vi andas påverkar vår hälsa och därför bör luftkvalitén mätas. Vi behöver veta hur fordonsutsläpp och industrier påverkar luftkvaliteten omkring oss. Med OPSIS DOAS system kan luftkvaliteten mätas på ett mycket tillförlitligt sätt. Systemet OPSIS DOAS, som bygger på toppmodern teknik, bearbetar mätningarna digitalt och använder en ljusstråle för att mäta luftkvalitén. Utrustningen behöver inte servas ofta och det krävs endast en analysator för att mäta alla relevanta gaser.


Läs mer om OPSIS DOAS >>  

Kontakta oss för mer information >>

Other versions: