H2S-mätning

Det  kan vara svårt att mäta H2S. Gasen saknar distinkta UV-absorptionslinjer och IR-absorptionsmätning påverkas av interferens från H2O.

OPSIS erbjuder ett bättre alternativ för mätning av H2S i industriella tillämpningar. Här används OPSIS ”Hot Wet Extractive”-system i kombination med en innovativ, hållbar gaskonverter. I denna modifieras H2S till andra gaser som enkelt kan mätas med OPSIS UV-DOAS-teknik, utan SO2 scrubbing.

Läs mer om H2S-mätning >>

Kontakta oss för mer information >>

Other versions: