Kvicksilvermätning

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna som finns. Även om nyanvändningen i stort sett upphört under senare år, så riskerar kvicksilver fortfarande att spridas bl.a. vid förbränning av kvicksilverhaltigt avfall som t.ex. gamla lysrör och termometrar. Det har därför införts hårda begränsningar på kvicksilverutsläpp från avfallsförbränningsanläggningar.

För att klara gränserna kan det behövas rökgasreningsutrustning, och för att styra och övervaka den och även för att mäta utsläppen av eventuellt återstående kvicksilver, så behövs ett tillförlitligt mätsystem. Och här har OPSIS den bästa lösningen: OPSIS System 400Hg. Ett och samma system kan mäta kvicksilverhalterna både i rågas och i rengas, och samtidigt kan det också mäta halterna av många andra föroreningar. Förutom att vara pålitligt så är System 400Hg därför också kostnadseffektivt.

Se hur System 400Hg fungerar och lär dig mer om kvicksilver i ren allmänhet i videon ovanför.

Läs mer om mätning av totalkvicksilver >>

Kontakta oss för mer information >>

Other versions: