OPSIS BOO-koncept

OPSIS BOO (Build Own Operate)-koncept tillåter kunder att använda data och OPSIS tar fullt ansvar för för mätstationen, installation, underhåll, drift, kalibrering, datahantering och rapportering. OPSIS försäkrar sig om att systemet fungerar och levererar mätdata med hög tillförlitlighet.

Läs mer om BOO-konceptet >>

Kontakta oss för mer information >>

Other versions: