Mätning i trafiktunnlar

I många tunnlar är kväveoxid (NO2) den parameter som styr ventilationen. NO2 är den parameter som först överskrider luftkvalitetsstandaderna. Att mäta NO2 i en trafiktunnel är en utmaning på grund av den svåra miljön och krav på exakta mätresultat mot det förinställda värdet.  

OPSIS DOAS-system erbjuder gasanalys med hög nogrannhet, och lågt underhållsintervall. Förutom NO2 kan andra relevanta gaser mätas, som NO, bensen och formaldehyd.

Gasanalys med OPSIS

  • Mätning av NO2 med hög precision
  • Långt underhållsintervall
  • Kostnadseffektiv (beröringsfri teknik med öppen mätsträcka) 
  • Kalibrering av gas endast en gång om året
  • Låg energiförbrukning
  • Internationellt testad och godkänd
  • Tusentals system installerade världen över
  • Service utförs av vårt kompetenta nätverk av servicetekniker

Så här fungerar OPSIS gasanalyssystemKontakta oss för mer information om mätning i trafiktunnlar.

Trafiktunnlar måste förses med ventilation för att hålla halten av luftföroreningar under gällande gränsvärden. När föroreningsnivåerna når ett förinställt värde ska fläktarna startas och köras till föroreningsnivåerna sjunker.

Other versions: