Real Driving Emissions

Det finns många bilar som skapar miljöproblem på många platser i världen. Utsläppen från fordon som drivs av fossila bränslen är för höga och tidigare testmetoder har inte gett hela bilden.

Tester av fordonsutsläpp har hittills gjorts inomhus, i laboratorier, och speglar inte verkligheten eftersom de inte tar hänsyn till de verkliga förhållandena vid körning. Därför har vi utvecklat ett mätsystem som enklare kan mäta utsläppen på ett korrekt sätt i verklig miljö. Baserat på DOAS-tekniken mäter OPSIS RDE-system utsläpp från fordon under körning. Resultaten används för att vidta rätt åtgärder.

Ett mångsidigt system

OPSIS RDE-system är flexibelt och mäter fordonsutsläpp från olika typer av bränsle. Fordon som drivs av diesel släpper vanligen ut en högre koncentration av kväveoxid och partiklar, medan fordon som drivs av bensin vanligen släpper ut en högre koncentration av koldioxid och även partiklar. 

RDE-systemet mäter exakt hur mycket ett fordon släpper ut under körning. Ett system kan mäta alla gasämnen av betydelse med en analysator. Systemet är utrustad med en flödesmätare och en GPS för att följa körningen.

Ett säkert system

OPSIS RDE-system är ett säkert system då all mätning sker utanför bilen och inga avgaser leds in i karossen.

Enkel att använda

OPSIS RDE-system monteras på fordonets bakre del och mäter utsläppen i realtid under en vanlig körning. Mätresultatet finns tillgängligt direkt efter testkörningen. 
Med ökande miljökrav måste fordon utrustas med bättre reningsutrustning. Om utsläppsnivåerna är för höga kan de minskas. Äldre fordon som drivs med fossila bränslen kan uppgraderas för att få lägre utsläppsemissioner och sedan certifieras igen med "real driving emissions"-metoden. Detta är viktigt, även för beslutsfattare som fastställer regelverk och gränsvärden för miljözoner. Tillförlitlig mätdata är avgörande och underlättar vid beslutsfattande. 

Kontakta oss så berättar vi mer om vårt "real driving emissions"-system. 

Ulf är en av våra experter på Real Driving Emissions. Han berättar gärna mer.

Kontakta oss

Filmer

  • Real Driving Emissions

    Läs mer »