EnviMan-mjukvara

OPSIS Air Quality Management System

OPSIS EnviMan är en serie mjukvarumoduler för hantering av miljöinformation. 

Den Microsoft Windows-baserade EnviMan-programvaran erbjuder ett stort utbud av flexibla och kostnadseffektiva lösningar för övervakning och studier av luftkvaliteten.

Moduler för hantering av luftkvalitet

 • Datainsamling, validering och presentation
 • Avancerad datapresentation och rapportering 
 • Prognoser för luftkvalitet
 • Internet-anpassade presentationer
 • Bearbetning av kartdata
 • Utsläppsdatabas
 • Dispersionsmodellering och planering
 • Dispersionsmodellering i realtid
 • Lokalisering av utsläppskällor
 • Hantering av meteorologisk data
 • Hantering av in- och utsignaler

Vill du veta mer om OPSIS EnviMan-mjukvara?

Kontakta oss

Filmer

 • OPSIS Data Services

  Läs mer »

Dokument