OPSIS Data Services

Du vill säkert ha din data från ditt nätverk för luftkvalitetsövervakning eller dina instrument för emissionsmätning lättillgängligt, i praktiken på en bildskärm rakt framför dig. Men att konfigurera och driva ett datornätverk för detta syfte med servrar, switchar, brandväggar, autentisering, auktorisering, backuper, uppdateringar, etc., kan vara både komplicerat och dyrt. OPSIS Data Services besparar dig alla dessa bekymmer.

Other versions: