HG200 kvicksilveranalysator

OPSIS Mercury Monitor

OPSIS HG200 kvicksilveranalysator är utvecklad för mätning av luftkvalitet utomhus, för att detektera förekomst av kvicksilver inomhus och för mätning i indstriella tillämpningar.

HG200-analysatorn mäter koncentrationen av elementärt kvicksilver Hg(0) i den omgivande luften, från hälsofarliga halter ner till bakgrundsnivåer

Analysatorns tålighet och pålitlighet gör det möjligt att ställa den på nästan vilken plats som helst där den direkt kan uppmäta Hg-koncentrationen i den omgivande luften. Den inbyggda mjukvaran gör även instrumentet lätt att ansluta till en datainsamlingsenhet för självständig mätning under längre tid, exempelvis i mätstationer för övervakning av luftkvalitet.

HG200-analysatorn bygger på CVAA-mätmetoden. Läs mer om på CVAA-tekniken >>

Vill du veta mer om OPSIS HG200-analysator?

Kontakta oss

Dokument