Certifikat

Certifiering av OPSIS mätsystem

OPSIS mätsystem och produkter har testats och certifierats av en rad nationella myndigheter och internationella testinstitut. Detta bekräftar att systemen och produkterna fungerar som utlovat och är väl ägnade för respektive applikation.


MCERTS-certifikat bensen

Nummer: Sira MC040048

Organisation: CSA Group, Storbritannien

Ämnen:

C6H6

Applikation: Övervakning av luftkvalitet

Instrumenttyp: DOAS-produkter för gasanalys

Instrument: AR500

Ladda ner

MCERTS-certifikat SO2, NO2, O3

Nummer: Sira MC160295

Organisation: CSA Group, Storbritannien

Ämnen:

SO2

NO2

O3

Applikation: Övervakning av luftkvalitet

Instrumenttyp: DOAS-produkter för gasanalys

Instrument: AR500 med ER120

Ladda ner

MCERTS-certifikat CEM-gaser

Nummer: Sira MC 020011

Organisation: CSA Group, Storbritannien

Applikation: Övervakning av emissioner och processer

Instrumenttyp: DOAS-produkter för gasanalys

Instrument: AR600, AR650

Ladda ner

MCERTS-certifikat Hg0, THg

Nummer: Sira MC 120201

Organisation: CSA Group, Storbritannien

Ämnen:

Hg0 och THg

Applikation: Övervakning av emissioner och processer

Instrumenttyp: DOAS-produkter för gasanalys

Instrument: AR600-serien

Ladda ner

MCERTS-certifikat syre (O2000N)

Nummer: Sira MC 220384

Organisation: CSA Group, Storbritannien

Ämnen:

O2

Applikation: Övervakning av emissioner och processer

Instrumenttyp: Syremätare

Instrument: O2000N

Ladda ner

MCERTS-certifikat syre (O2000)

Nummer: Sira MC 020012

Organisation: CSA Group, Storbritannien

Ämnen:

O2

Applikation: Övervakning av emissioner och processer

Instrumenttyp: Syremätare

Instrument: O2000

Ladda ner

MCERTS-certifikat dioxiner, CO2

Nummer: Sira MC 220406

Organisation: CSA Group, Storbritannien

Ämnen:

Dioxiner

CO2

Applikation: Övervakning av emissioner och processer

Instrumenttyp: Dioxin- och koldioxidprovtagare

Ladda ner

MCERTS-certifikat PM2,5, PM10

Nummer: Sira MC 070109

Organisation: CSA Group, Storbritannien

Ämnen:

PM

Applikation: Övervakning av luftkvalitet

Instrumenttyp: Partikelmätare

Instrument: SM200

Ladda ner

TÜV-certifikat syre (O2000N)

Nummer: 0000062063

Organisation: TÜV, Tyskland

Ämnen:

O2

Applikation: Övervakning av emissioner och processer

Instrumenttyp: Syremätare

Instrument: O2000N

Ladda ner

TÜV-certifikat syre (O2000)

Nummer: 936/808017/A

Organisation: TÜV, Tyskland

Ämnen:

O2

Applikation: Övervakning av emissioner och processer

Instrumenttyp: Syremätare

Instrument: O2000

Ladda ner

TÜV-certifikat CEM-gaser UV

Nummer: 0000040333

Organisation: TÜV, Tyskland

Applikation: Övervakning av emissioner och processer

Instrumenttyp: DOAS-produkter för gasanalys

Instrument: AR600-serien

Ladda ner

TÜV-certifikat CEM-gaser FTIR

Nummer: 0000038495

Organisation: TÜV, Tyskland

Ämnen:

H2O

HCl

CO

CO2

N2O

CH4

Applikation: Övervakning av emissioner och processer

Instrumenttyp: DOAS-produkter för gasanalys

Instrument: AR650-serien

Ladda ner

TÜV-certifikat HF

Nummer: 0000043525

Organisation: TÜV, Tyskland

Ämnen:

HF

Applikation: Övervakning av emissioner och processer

Instrumenttyp: DOAS-produkter för gasanalys

Instrument: AR650-serien

Ladda ner

TÜV-certifikat Hg

Nummer: 0000035012

Organisation: TÜV, Tyskland

Ämnen:

Hg0 och THg

Applikation: Övervakning av emissioner och processer

Instrumenttyp: DOAS-produkter för gasanalys

Instrument: AR600-serien

Ladda ner

TÜV-certifikat SO2, NO2, O3

Nummer: 0000025927

Organisation: TÜV, Tyskland

Ämnen:

SO2

NO2

O3

Applikation: Övervakning av luftkvalitet

Instrumenttyp: DOAS-produkter för gasanalys

Instrument: AR500

Ladda ner

TÜV-certifikat PM2,5

Nummer: 0000028753

Organisation: TÜV, Tyskland

Ämnen:

PM

Applikation: Övervakning av luftkvalitet

Instrumenttyp: Partikelmätare

Instrument: SM200

Ladda ner

TÜV-certifikat PM10

Nummer: 0000027201

Organisation: TÜV, Tyskland

Ämnen:

PM

Applikation: Övervakning av luftkvalitet

Instrumenttyp: Partikelmätare

Instrument: SM200

Ladda ner

U.S. EPA-certifikat SO2

Nummer: EQSA-0495-101

Organisation: U.S. EPA

Ämnen:

SO2

Applikation: Övervakning av luftkvalitet

Instrumenttyp: DOAS-produkter för gasanalys

Instrument: AR500

Ladda ner

U.S. EPA-certifikat NO2

Nummer: EQNA-0495-102

Organisation: U.S. EPA

Ämnen:

NO2

Applikation: Övervakning av luftkvalitet

Instrumenttyp: DOAS-produkter för gasanalys

Instrument: AR500

Ladda ner

U.S. EPA-certifikat O3

Nummer: EQOA-0495-103

Organisation: U.S. EPA

Ämnen:

O3

Applikation: Övervakning av luftkvalitet

Instrumenttyp: DOAS-produkter för gasanalys

Instrument: AR500

Ladda ner

U.S. EPA-certifikat PM2,5

Nummer: EQPM-0812-203

Organisation: U.S. EPA

Ämnen:

PM

Applikation: Övervakning av luftkvalitet

Instrumenttyp: Partikelmätare

Instrument: SM200

Ladda ner

U.S. EPA-certifikat PM10

Nummer: EQPM-0810-193

Organisation: U.S. EPA

Ämnen:

PM

Applikation: Övervakning av luftkvalitet

Instrumenttyp: Partikelmätare

Instrument: SM200

Ladda ner

Godkännande av Naturvårdverket SO2, NO2, O3

Nummer: NV-09385-13

Organisation: Naturvårdsverket

Ämnen:

SO2

NO2

O3

Applikation: Övervakning av luftkvalitet

Instrumenttyp: DOAS-produkter för gasanalys

Instrument: AR500

Ladda ner

Godkännande av Naturvårdverket PM2,5, PM10

Nummer: NV-00489-21

Organisation: Naturvårdsverket

Ämnen:

PM

Applikation: Övervakning av luftkvalitet

Instrumenttyp: Partikelmätare

Instrument: SM200

Ladda ner

CCS-certifikat SO2, CO2

Nummer: GB20PTB00005

Organisation: CCS, Kina

Ämnen:

SO2

CO2

Applikation: Övervakning ombord på fartyg

Instrumenttyp: Mätsystem för marina tillämpningar

Ladda ner

CCEP-certifikat SO2, NO2, O3

Nummer: CCAEPI-2020-451

Organisation: CCAEPI, Kina

Ämnen:

SO2

NO2

O3

Applikation: Övervakning av luftkvalitet

Instrumenttyp: DOAS-produkter för gasanalys

Instrument: AR500

Ladda ner

CCEP-certifikat SO2, NO

Nummer: CCAEPI-2020-1132

Organisation: CCAEPI, Kina

Ämnen:

SO2

NO

Applikation: Övervakning av emissioner och processer

Instrumenttyp: DOAS-produkter för gasanalys

Instrument: AR600

Ladda ner

Bureau Veritas-certifikat

Nummer: 44136/A0 BV

Organisation: Bureau Veritas

Ämnen:

SO2

CO2

Applikation: Övervakning ombord på fartyg

Instrumenttyp: Mätsystem för marina tillämpningar

Ladda ner

DNV-certifikat SO2, NO, NO2, CO2

Nummer: TAA000031H

Organisation: DNV

Ämnen:

SO2

NO

NO2

CO2

Applikation: Övervakning ombord på fartyg

Instrumenttyp: Mätsystem för marina tillämpningar

Ladda ner

Lloyd's Register-certifikat

Nummer: LR21299247TA

Organisation: Lloyd's Register

Applikation: Övervakning ombord på fartyg

Instrumenttyp: Mätsystem för marina tillämpningar

Ladda ner

RINA-certifikat CEM-gaser

Nummer: ELE061721XP

Organisation: RINA

Ämnen:

SO2

NO

NO2

NH3

H2O

CO2

CO

HCl

HF

CH4

Applikation: Övervakning ombord på fartyg

Instrumenttyp: Mätsystem för marina tillämpningar

Ladda ner