U.S. EPA

U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency) är en amerikansk federal myndighet som verkar för ren luft, ren mark och rent vatten. U.S. EPA utvecklar miljöregler och bevakar att de följs, finansierar verksamheter för förbättring av miljön, och mycket annat.  

Länk till U.S. EPAs webbplats >>

U.S. EPA-certifikat SO2

Nummer: EQSA-0495-101

Organisation: U.S. EPA

Ämnen:

SO2

Applikation: Övervakning av luftkvalitet

Instrumenttyp: DOAS-produkter för gasanalys

Ladda ner

U.S. EPA-certifikat NO2

Nummer: EQNA-0495-102

Organisation: U.S. EPA

Ämnen:

NO2

Applikation: Övervakning av luftkvalitet

Instrumenttyp: DOAS-produkter för gasanalys

Ladda ner

U.S. EPA-certifikat O3

Nummer: EQOA-0495-103

Organisation: U.S. EPA

Ämnen:

O3

Applikation: Övervakning av luftkvalitet

Instrumenttyp: DOAS-produkter för gasanalys

Ladda ner

U.S. EPA-certifikat PM2,5

Nummer: EQPM-0812-203

Organisation: U.S. EPA

Ämnen:

PM

Applikation: Övervakning av luftkvalitet

Instrumenttyp: Partikelmätare

Ladda ner

U.S. EPA-certifikat PM10

Nummer: EQPM-0810-193

Organisation: U.S. EPA

Ämnen:

PM

Applikation: Övervakning av luftkvalitet

Instrumenttyp: Partikelmätare

Ladda ner