Andra applikationer

Andra verksamheter och andra mätbehov?

Behöver du mäta gaskoncentrationer i något annat sammanhang än de vi tar upp på våra andra enskilda applikationswebbsidor? Då har du ändå kommit rätt. OPSIS är en världsledande leverantör av CEMS (continuous emissions monitoring system), d.v.s. system för kontinuerlig emissionsmätning. Våra mätsystem används också ofta för att ge styrsignaler till industriella tillverkningsprocesser inom industrin. Våra system används inom de mest varierande branscher, även sådana vi inte tar upp här. Självklart är vi också öppna för helt nya tillämpningar.

ETT BRETT OCH FLEXIBELT UTBUD

OPSIS modulära systemlösningar gör det enkelt att anpassa mätutrustningen för olika behov. Systemen tål mycket utmanande miljöer. De kan många gånger mäta koncentrationer av andra gaser än de som nämns på våra webbsidor. Vi har även bred erfarenhet av att anpassa signalgränssnitt till våra kunders varierande driftmiljöer, allt från strömloopar till kommunikation via TCP/IP. Vi kan även sörja för att tillgängliggöra data via vår molntjänst OPSIS Data Services, ODS.

Vil du inte underhålla och kalibrera mätsystemen på egen hand så tillhandahåller OPSIS sådana tjänster med hjälp av vår erfarna servicepersonal. Du behöver inte ens äga systemen, OPSIS erbjuder även rena mättjänster där du bara betalar för kvalitetssäkrade mätdata som OPSIS levererar med tillgänglighetsgarantier under begreppet OPSIS Monitoring Services, OMS.

Flera decenniers erfarenhet har gett oss mycket goda insikter i vad våra kunder behöver, och vi är stolta över att kunna uppfylla och många gånger överträffa förväntningarna. Tveka inte att kontakta oss för att diskutera dina mätbehov!

CERTIFIERADE TOTALLÖSNINGAR FÖR GASANALYS

OPSIS mätsystem bygger på gasanalysatorer som har korta svarstider, är noggranna och behöver minimalt med underhåll. Mätningarna sker beröringsfritt längs ljusstrålar där gasmolekyler kan absorbera delar av ljuset. Vid process- och emissionsmätning skickas ljusstrålar genom gaskanalerna, eller så leds en del av gaserna in i mätceller som ljuset skickas genom. Ljuset fångas upp och leds via optiska fiber till analysatorn som mäter absorptionen och beräknar gaskoncentrationerna.

En enda analysator kan övervaka flera typer av gaser längs flera ljusstrålar. Det ger ett mycket kostnadseffektivt mätsystem. Koncentrationerna av många typer av gaser kan mätas, till exempel NO, NO2, SO2, CO, CO2, H2O, HCl, HF, NH3, CH4 och Hg.

OPSIS erbjuder också andra produkter, t.ex. stoft- och flödesmätare, dataloggrar och rapporteringsmjukvara, samt tjänster som förebyggande underhåll, utbildning och kalibrering.

Gasanalys med OPSIS

Det finns många anledningar till att välja OPSIS som leverantör av system för gasanalys. Bland de främsta fördelarna med de metoder och lösningar som OPSIS erbjuder märks:

 • ett enda mätsystem för alla typer av gaser
 • ett enda system kan övervaka ett flertal mätpunkter
 • kan installeras i explosiva miljöer
 • kombinerar fördelarna med UV-DOAS-, FTIR-DOAS- och TDL-teknikerna
 • bästa prestanda enligt QAL1-certifiering
 • längsta kalibreringsintervall enligt QAL1-certifiering
 • automatisk QAL3-kontroll som tillval
 • beröringsfritt mätsystem, ingen provtagning
 • långt underhållsintervall
 • låg energiförbrukning
 • kalibrering av gasanalysatorer endast en gång om året
 • tusentals system installerade runt om i världen
 • certiferad av bland annat tyska TÜV och under brittiska MCERTS-standarder.

Videor

Årlig kalibrering

System 400 – Ett system, tre lösningar – Cross-stack

System 400 – Ett system, tre lösningar – fast-loop

System 400 - Ett system, tre lösningar - HWE

Kvicksilvermätning

SO2-mätning i svavelsyrafabriker

Att mäta H2S i pappersbruk

DX100 – Dioxiner och CO2-emissioner

OPSIS Data Services

Contact Ulf S OPSIS 720X480pxl

Kontakta mig om du vill veta mer om våra mätsystem!