Kringutrustning

Tillbehören som gör mätsystemen kompletta

Här ger vi exempel på några av alla de tillbehör som finns till våra system för övervakning av emissioner och processer. Vi har utrustningen för att skapa det mätsystem som är bäst för den specifika uppgiften.

Kalibreringsutrustning 

Kalibrering behövs för att visa att mätresultaten stämmer överens med verkligheten. Skulle de inte göra det kan man justera instrumentens utslag. Det finns ett flertal olika produkter för att kalibrera OPSIS mätsystem. Oftast utgår man från en kalibreringsbänk modell CB100. Den används tillsammans med ett sändare/mottagarpar (ER060) så att det bildas en mätsträcka längs med bänken. 

Kalibrering görs genom att föra in en eller flera fönsterförsedda celler i ljussträckan. Kalibreringsgas med känd halt flödas genom cellerna. Varierande cellängder eller kombinationer av olika celler gör det möjligt att välja olika kalibreringspunkter med en och samma gaskälla. Nollpunktskalibrering görs genom att mäta i kalibreringsbänken utan celler. 

Som gaskälla används oftast gasflaskor med spårbar och certifierad gashalt. Vissa gaser kan dock inte levereras på flaska, till exempel totalkvicksilver. Här används då i stället en OPSIS LC500 gaskalibrator för att generera en känd halt.

Automatisk kalibrering och QAL3-kontroll

Automatiska gaskalibreringar och funktionstester är möjliga att utföra med hjälp av flödande kalibreringsgas och/eller med slutna gasfyllda celler. I det senare fallet är mätcellen vanligen fylld med en blandning av gaser som gör det möjligt att kontrollera systemets funktion för flera olika gastyper enligt QAL3-krav. Alla resultat från automatiska kalibreringar och kontroller lagras i separata datafiler och kan vidarebefordras till rapporteringsmjukvara för presentation och eventuella korrigeringar av mätdata.

Multiplexrar 

En optisk multiplexer används när ett OPSIS-system har mer än en mätsträcka. Multiplexern ansluts mellan mätsträckorna och gasanalysatorn. I tur och ordning utförs sedan mätningar längs varje mätsträcka. 

Det finns flera modeller av multiplexrar med kapacitet att ansluta olika antal mätsträckor. För DOAS-system används MX004 eller MX009. Laserdiodgasanalysatorn LD500 använder sig av andra typer av multiplexrar. I samtliga fall innebär multiplexern att en enda gasanalysator kan utföra mätningar i två eller fler gaskanaler. Det ger en mycket kostnadseffektiv systemlösning.

KOMPLETTERANDE GIVARE

OPSIS erbjuder ett brett utbud av givare till olika användningsområden, t.ex. för mätning av tryck (BM101) och temperatur (PT110). Givarna kan enkelt anslutas till OPSIS mätsystem genom OPSIS hård- och mjukvara för datainsamling. 

I detta sammanhang ska särskilt nämnas stoftmätaren S305QAL som lämpar sig utmärkt för mätning av stofthalter vid avfallsförbränning och kraftgenerering. Mätprincipen bygger på induktiv laddning. Den kompakta enheten installeras från en sida av rökgaskanalen och ger en kontinuerlig signal av stofthalten i realtid. Avsaknad av provtagning (sampling) innebär minimalt underhåll. Tack vare mätprincipen minimeras också påverkan av nedsmutsning, temperatur och rökgasflöde på resultatet.

INSTRUMENTSKÅP OCH INSTRUMENTHUS 

Våra luftkonditionerade instrumentskåp och instrumenthus ger optimal driftmiljö för mätutrustningen. De är utvecklade för att fungera bekymmersfritt i många år i de mest varierande klimat och miljöer, vid alla typer av industriella tillämpningar. Husen ger dessutom en bekväm och säker arbetsmiljö för den personal som underhåller och kalibrerar instrumenten. Skåpen och husen kan utrustas med givare för att övervaka fukthalt och temperatur som instrumenten utsätts för. 

Det finns flera olika modeller av skåp och hus att välja mellan. Valet beror på användningsområdet och på omfattningen av mätutrustningen som skall skyddas.

BLOGGAR OM VÅRA PRODUKTER 

På vår blogg kan du läsa mer om våra produkter och vad de används till, till exempel:

Continuous Emissions Monitoring – What, Why, and How? 

Multiplexed Monitoring – To be Doubt or Not? 

Planning for a Gas Monitoring System 

Videor

Årlig kalibrering

System 400 - Ett system, tre lösningar

SO2-mätning i svavelsyrafabriker

Kvicksilvermätning

Att mäta H2S i pappersbruk

Contact Robert T OPSIS 720X480pxl

Kontakta mig om du vill veta mer om våra produkter för industriella applikationer!