Kväveoxid - NO

NO är en färglös och giftig gas som finns i bilavgaser och små mängder i atmosfären. 

Huvudapplikationerna för kväveoxid är vid kalibrering av gasblandningar för petrokemisk industri, övervakning av miljöutsläpp och spåra föroreningar i analysatorer. 

De största riskerna med NO är vid inandning och reaktivitet. 

Egenskaper

 • Molekylvikt:

  30,006 g/mol

 • Gasfas:

  Gasdensitet (1,013 bar vid kokpunkten): 3,027 kg/m 3
  Gasdensitet (1,013 bar och 15 °C (59 °F)): 1,3402 kg/m3

 • Fast fas:

  Smältpunkt: -161 °C

 • Flytande fas:

  Kokpunkt (1,013 bar): -151,77 bar
  Vätskedensitet (1,013 bar vid kokpunkten): 1280,84 kg/m3

 • Kritisk punkt:

  Kritisk temperatur: -93 °C
  Kritiskt tryck: 64,8 bar
  Kritisk densitet: 517,345 kg/m3