Vätecyanid - HCN

Vätecyanid är en färglös och extremt giftig vätska. Den används bland annat för att utrota vägglöss och andra skadedjur men har också andra funktioner. Den kemiska formeln för vätecyanid är HCN.

Egenskaper

  • Fast fas:

    Smältpunkt: -14 till -12 °C

  • Flytande fas:

    Kokpunkt: 25,6 till 26,6 °C