Lustgas - N2O

Lustgas är en gas som används i flera olika applikationer. Det används på sjukhus som bedövningsmedel och också som gasdrivmedel för aerosoler.

De största farorna med dikväveoxid är kvävning och att den gynnar förbränning.

Egenskaper

 • Molekylvikt:

  44,013 g/mol

 • Gasfas:

  Gasdensitet (1,013 bar vid kokpunkten): 2,982 kg/m 3
  Gasdensitet (1,013 bar och 15 °C (59 °F)): 1,8724 kg/m3

 • Fast fas:

  Smältpunkt: -90,82 °C

 • Flytande fas:

  Kokpunkt (1,013 bar): -88,47 °C
  Vätskedensitet (1,013 bar vid kokpunkten): 12,30459 kg/m3

 • Kritisk punkt:

  Kritisk temperatur: 36,37 °C
  Kritiskt tryck: 72,45 bar
  Kritisk densitet: 452,011 kg/m3