Koldisulfid - CS2

Koldisulfid är en färglös, brandfarlig och tung (densitets) vätska. Den kemiska formeln för koldisulfid är CS2 

Egenskaper

  • Molekylvikt:

    76,13 g/mol

  • Fast fas:

    Smältpunkt: -111,61 °C 

  • Flytande fas:

    Kokpunkt: 46,24 °C