Svaveltrioxid - SO3

Svaveltrioxid, SO3, är en anhydrid till svavelsyra och i ren form är det en vätska. Gasformig svaveltrioxid är mycket irriterande för ögon, svalg och andningsvägar.

Det reagerar med vatten och vattenånga. Utan vatten är den inte särskilt reaktivt mot metaller.

Egenskaper

  • Molekylvikt:

    80,066 g/mol

  • Fast fas:

    Smältpunkt: 16,9 °C 

  • Flytande fas:

    Kokpunkt: 45 °C