Ämnen

Luftföroreningar och andra ämnen som mäts

OPSIS tillhandahåller instrument för att mäta koncentrationerna av alla ämnen listade nedan och som kan förekomma i omgivningsluften och/eller i industriella processer. Här hittar du också information om de huvudsakliga fysikaliska egenskaperna och tillämpningarna för dessa ämnen.