Klordioxid - ClO2

Klordioxid, ClO2 , är en instabil gas vid rumstemperatur. 

Den används för blekning av papper, cellulosa och textilier. Den är mycket effektivt som blekningsmedel.

Egenskaper

  • Molekylvikt:

    67,45 g/mol

  • Fast fas:

    Smältpunkt: -59 °C 

  • Flytande fas:

    Kokpunkt: 11 °C