Dimetylamin - (CH3)2NH

Dimetylamin är en organisk förening och har den kemiska formeln (CH3)2 NH. Det är en färglös, brandfarlig gas med en lukt som liknar ammoniak

Den används som en prekursor till flera industriella föreningar. 

De största farorna med dimetylamin är vid brand och inandning.

Egenskaper

 • Molekylvikt:

  45,08 g/mol

 • Gasfas:

  Gasdensitet (1,013 bar och 15 °C (59 °F)): 1,94 kg/m3

 • Fast fas:

  Latent smältvärme (1,013 bar vid smältpunkt): 131,8 kJ/kg

 • Flytande fas:

  Vätskedensitet (1,013 bar vid kokpunkten): 670,8 kg/m3

 • Kritisk punkt:

  Kritisk temperatur: 164,6 °C
  Kritiskt tryck: 53,12 bar